สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.หอการค้าไทย นั่งนายกฯ สสอท คนใหม่

UploadImage

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้รับการตั้งแต่งเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
โดยมีวาระตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2560