สอบเข้ามหาวิทยาลัยตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจ ด้วยหลักสูตรใหม่ ผสานพลัง "นวัตกรรม" กับ "สีสันของวัฒนธรรม" สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำความเหนือกว่าทางธุรกิจ ด้วยหลักสูตรใหม่ ผสานพลัง "นวัตกรรม" กับ "สีสันของวัฒนธรรม" สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ...


เยี่ยมชมบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2016

ภาพบรรยากาศเด็กหัวการค้าเปิดบ้าน ต้อนรับน้องๆ สู่งาน Open House 2016 Let's idea battles begin! เปิดบ้านเด็กหัวการค้า คิดต่างอย่างมีนวัตกรรม วัน...


ม.หอการค้าไทย คว้า “รางวัลสาขาครอบครัวดีเด่น” ในการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 30

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขึ้นรับ “รางวัลสาขาครอบครัวดีเด่น” ในการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งครั้งที่ ...


อธิการบดี ม.หอการค้าไทย นั่งนายกฯ สสอท คนใหม่

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับการตั้งแต่งเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) โดยมีวาระตั้งแต่ ...


ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" ...