สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"เลือกแผนการเรียน จุดเปลี่ยนอนาคต" ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา

อ.เก่ง ภูวนัย AdmissionPremium 
บรรยายเรื่อง "เลือกแผนการเรียน จุดเปลี่ยนอนาคต"
ให้กับท่านผู้ปกครอง ม.ต้น โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานตั้งแต่ ม.ต้น

เตรียมตัวเร็ว เพิ่มความพร้อมและความได้เปรียบ

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด