สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่ายยุวเภสัชกรครั้งที่ 20 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UploadImage


ค่ายยุวเภสัชกรครั้งที่ 20 (Me before Pharm Camp ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2559

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2559 (ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศผลการรับสมัคร 11 ตุลาคม 2559
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://mega.nz/#F!tVMG1RYL!PBHKcQEMJbS8TX61-9v_Xw 
  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ที่อยู่แนบไว้ให้กับใบสมัคร) ยึดวันประทับตราไปรษณีย์
  • ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กล่องรับบริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนม์พรรษา (หลังหุ่นช้างสีเขียว ตรงกับประตูทางเข้าคณะ)
ค่าสมัคร 500 บาท (ชำระค่าสมัครภายหลังประกาศผลและยืนยันสิทธิ์)
รับจำนวน 120 ที่นั่ง
 
หมายเหตุ : พักแรมร่วมกับสมาชิกค่ายคนอื่นๆ ภายใต้ความดูแลของผู้จัดกิจกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ติดต่อสอบถาม – ติดตามข้อมูล
Facebook : https://www.facebook.com/PharmCMUcamp20/
Twitter : @PharmacycampCMU

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage