สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DPU คว้า 3 รางวัล Young Corporate Financial Officer 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

UploadImage

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ที่สามารถคว้า 3 รางวัล ในโครงการ Young Corporate Financial Officer 2015  
จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดกว่า 700 คนทั่วประเทศ
และผู้ผ่านเข้าแข่งขันในโครงการ ทั้งสิ้น 80 คน
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดโครงการ 5 คน ใน 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่    นางสาววรฤทัย ชูติวรพงษ์ และ นางสาวสกุลทิพย์ เพ็งละม้าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    นางสาวอัญญารัตน์ นุราช
รางวัล Best Presentation Award  ได้แก่  นางสาวจุฑามาศ ลาสา และ  นางสาวนุสนียา ขุนรักษ์