สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เทศกาลเปิดบ้าน OPEN HOUSE 2016 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ติดตามการถ่ายทอดสด Facebook Live งานได้ที่ AdmissionPremium.com

UploadImage

        หลังจากที่ผ่านการสอบมาอย่างหนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็นการสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2560  หรือจะเป็นการสอบวิชาเฉพาะ (กสพท) เดือนพฤศจิกายนนี้ หาเวลาว่างผ่อนคลายไปงาน Open House กันบ้างดีกว่าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัยในฝันของจริง สำหรับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจไปพี่ทีมงาน Admission Premium จะไปถ่ายทอดสด Facebook  Live บรรยากาศสดๆ เปรียบเสมือนน้องๆไปเดินร่วมงานเองเลย

ตารางวันที่ พี่ทีมงาน Admission Premium ถ่ายทอดสด Facebook Live

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยรังสิต

UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยสยาม

UploadImage

UploadImage
 
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UploadImage
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

วันที่ 08 - 09 ธันวาคม 2559 : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต