สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมภาพเด็ด ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ กำหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage