สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            ถ้าน้องๆกำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากเรียน IT แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าสาขาไหนดี วันนี้พี่จะมาแนะนำสาขาหนึ่งในคณะไอที นั้นก็คือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเองเผื่อจะทำให้น้องตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกสาขาเรียนครับ 
 
UploadImage
 

                สาขาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเรียนไม่ยากครับเป็นการเรียนแบบแบ่งครึ่งระหว่าง ภาคคอมพิวเตอร์กับภาคธุรกิจซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

- มีเขียนโปรแกรมไหม ?

                มีครับแต่เป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ไม่ลึกมากเพื่อให้ดูโค้ดเป็น อ่านโค้ดออก และเขียนได้เล็กน้อย


- ภาคธุรกิจเรียนอะไรบ้าง?

                เรียนเกือบทุกอย่างครับตั้งแต่ บัญชี การตลาด กฏหมาย(เกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องรู้) โลจิสติกส์ เศรษศาสตร์ และอื่นๆ


-แล้วมีสอนเรื่องกราฟฟิกไหม ?

                มีครับแต่ไม่ได้ลึกอะไรมาก แต่สอนหมดไม่ว่าจะเป็น Photoshop ,flash ,illustrator


- จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างครับ ?

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
8.  เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
13. และอื่นๆ

- บุคลิกภาพของผู้เรียน

1. มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน
3. ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ทุกสาขาหนีการเขียนโปรแกรม ไม่พ้น คอมพิวเตอร์ แต่ละสาขา เน้นคนละด้านคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรพี่หวังว่าน้องคงได้ข้อมูลไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกสาขาในคณะไอทีไม่น้อยนะครับ ขอบคุณครับ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ที่มา
[1] http://www.spu.ac.th/informatics/courses/bachelors/business-computer/course-description