สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"มหาวิทยาลัยเอกชนไทย" ที่ติดอันดับจาก Google Scholar

UploadImage
Google Scholar เป็นบริการเว็บไซต์สืบค้นงานเขียนและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้นหา โดยจะมีทั้งข้อมูลทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ แม้กระทั้งบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ จากสถาบันการศึกษามากมาย เพื่อสะดวกต่อการค้นหาของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS”  ประจำเดือน ธันวาคม 2559 จากเว็บไซต์ webometrics.info 
จาก 5,000 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้แก่

- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


และเมื่อเดือน กรกฎาคม  2559 ที่ผ่านมานั้น  มหาวิทยาลัยเอกชนไทยทั้ง 7 แห่ง ได้ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ข้อมูลณ. วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

UploadImageขอขอบคุณข้อมูล: webometrics