สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับจาก Google Scholar

UploadImage

Google Scholar เป็นบริการเว็บไซต์สืบค้นงานเขียนและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ค้นหา โดยจะมีทั้งข้อมูลทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ แม้กระทั้งบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ จากสถาบันการศึกษามากมาย เพื่อสะดวกต่อการค้นหาของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์

10 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS”  ประจำเดือน ธันวาคม 2559 จากเว็บไซต์ webometrics.info 
จาก 5,000 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ขอขอบคุณข้อมูล: webometrics