สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมตัวสู่การเป็นดีไซน์เนอร์ยุคใหม่ ออกแบบได้ สื่อสารเป็น

 
UploadImage
 
สาขาการออกแบบแฟชัน นิเทศศาสตร์ SPU
เรียนรู้ทุกเรื่องในวงการแฟชันแบบครบวงจร เพื่อพร้อมในการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การตลาดแฟชัน และการเป็นผู้ประกอบการในวงการแฟชัน
เรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการแฟชัน มีผลงานและประสบการณ์ระดับนานาชาติเน้นการปฏิบัติจริง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบมาเตรียมตัวเป็นนักออกแบบและเบื้องหลังของวงการแฟชันมืออาชีพกับนิเทศศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชัน

 
UploadImage
 
จุดเด่น
1. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์ทุกท่านมีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ มีคอนเนคชันที่สามารถเชื่อมโยงบัณฑิตเข้าสู่ภาคธุรกิจได้ทันที
2. มุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติที่เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน
4. ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย
5. ผลักดันให้เกิดทักษะทางด้านธุรกิจและด้านดิจิตอล เพื่อต่อยอดให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต 


 
UploadImage

เรียนจบไปทำงานอะไรได้บ้าง
1.
สายงานการผลิตและการออกแบบ
- นักออกแบบแฟชัน
- นักออกแบบคอสตูม
- นักสร้างแพทเทิร์น
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์แฟชัน
- ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชัน
2.สายงานการตลาดและการบริหารสินค้าแฟชัน
- ฝ่ายจัดซื้อสินค้าแฟชัน
- ผู้จัดการร้าน
- ผู้ประสานงานแฟชัน
- ฝ่ายบริหารสินค้าแฟชั่นค้าปลีก
- ฝ่ายนำเสนอและจัดแสดงสินค้าแฟชัน
3.สื่อและการทำประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชัน
- แฟชันสไตลิสต์
- กองบรรณาธิการบทความแฟชัน
- นักเขียนบทความแฟชัน
- ช่างภาพแฟชัน
- ประชาสัมพันธ์แฟชัน
- นักวาดภาพประกอบแฟชัน
- นักออกแบบกราฟิกแฟชัน
-------------------------------------------
คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย

ที่มา => SPU