สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พี่ฝากถึงน้อง อยากเรียนบัญชี แต่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง "ถ้าตั้งใจทำอย่างเต็มที่ ก็ไม่มีอะไรต้องกลัว"

UploadImage
นางสาวปาริชา ปิสิตโร
(รุ่นพี่และศิษย์เก่าคณะบัญชี)


 
การนำความรู้จากการเรียนมาทำงานจริง

"อาชีพนี้ตรงกับสายงานที่เรียนมาค่ะได้คลุกคลีกับตัวเลข การเงินและการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้ใช้วิชาความรู้ที่ เรียนมาเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้ โดยองค์ความรู้ที่ได้นำมาใช้มากที่สุดคือ หลักการบัญชีมาตรฐานการเงิน ความรู้เกี่ยวกับภาษี การใช้งานข้อมูลสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ"


พูดถึง SPU 

"มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตการทำงาน ผ่านการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นมีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อฝึกความกล้าแสดงออก กระตุ้น ให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้รู้จักการอยู่ร่วม กันในสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตการทำงานค่ะ การเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ที่นี่ยังมีโอกาสเยอะแยะมากมายให้เราได้เดินตามความฝัน ส่วนตัวแล้วประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ บรรยากาศในมหาวิทยาลัย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดจนมิตรภาพดีๆ ที่ได้จากรั้วแห่งนี้ค่ะ"


ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียนต่อด้านบัญชี

"ขอให้ตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำแล้ว เราจะทำมันได้ดี อาจมีเหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้างไม่เป็นไร ท้อได้แต่อย่าถอย ต้องอดทนและอยากให้ตั้งรับกับโลกปัจจุบันสมัยนี้ที่เทคโนโลยีเปลี่ยน เร็วเราต้องก้าวให้ทันค่ะ"

 
...........................................................

คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง


 
...........................................................

งานและอาชีพที่เกี่ยวข้อง

นักบัญชี

UploadImage