สอบเข้ามหาวิทยาลัย

" 6 เรื่องสยอง...การศึกษาไทย "

UploadImage


เมื่อพูดถึงระบบการศึกษาไทยแล้วละก็ คงหนีไม่พ้นความล้มเหลวทางการศึกษา ที่ไม่มีใครออกมาเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ เสียที สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกับ The 101 Percent Co.,Ltd จัดทำหนังสั้น เพื่อสะท้อนถึงความจริงและปัญหาของระบบการศึกษาไทยออกมาให้ทุกคนได้เห็นเป็นรูปปธรรมมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 6 ปัญหา อยากรู้ไหมว่ามีปัญหาอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลย
 

UploadImage
1. ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ระบบการศึกษาในปัจจุบันแบ่งแยกชนชั้นอย่าชัดเจน โดยโรงเรียนดังๆ โรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีครูที่มีคุณภาพอยู่ในโรงเรียนเยอะ แตกต่างจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์การเรียนที่ดี ครูที่มี 1 คน อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำหลายหน้าที่ รัฐบาลจึงควรที่จะจัดการงบประมาณทางการศึกษาไปที่โรงเรียนที่ขาดแคลนให้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างตรงนี้ให้น้อยลง
 

UploadImage
2. หน้าที่(จริงๆ)ของครู

ปัจจุบันสิ่งที่ส่งผลให้หน้าที่การงานของครูดีขึ้น ไม่ใช่ผลการเรียนของนักเรียนอีกต่อไป แต่เป็นงานวิชาการ ที่ครูทั้งหลายเสียเวลาไปกับการกรอกเอกสาร การเข้าฝึกอบรม ที่นำครูออกนอกระบบการศึกษาไปเรื่อยๆ แทนที่จะโฟกัสในเรื่องการสอนนักเรียนของตัวเองมากกว่า ระบบการศึกษาควรให้ครูทุกท่านได้แชร์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ แชร์วิธีการสอนกันมากกว่าที่จะมานั่งฟังบรรยายน่าเบื่อๆ อีกต่อไป
 

UploadImage
3. ผอ.กับการประเมินโรงเรียน

ผอ.ถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียน และเป็นคนที่จะต้องรับรู้เรื่องภายในโรงเรียนทั้งหมด ว่าตรงส่วนไหนควรจะได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไข แต่หากว่าผอ.เอาเวลาดูแลโรงเรียนไปผลาญกับการดูแลผู้มีอำนาจเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด แล้วเด็กนักเรียนในโรงเรียนของท่านละ? การประเมินโรงเรียนก็เช่นกัน ควรมีเจ้าหน้าที่ๆ มีความสมารถจริงๆ เกณฑ์ในการประเมินควรที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนได้จริง และผลการประเมินก็ต้องส่งผลต่อผู้บริหารโรงเรียนด้วย
 

UploadImage
4. หลักสูตรที่ไม่(เคย)มีคุณภาพ

ครูมักจะสอนในนักเรียนท่องจำ มากกว่าการทำความเข้าใจบทเรียน ครูควรที่จะผันตัวเองให้เป็นเหมือนโค้ชทางความคิด เพื่อให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต นอกเหนือจากบทเรียนแล้วข้อสอบกลางก็ไม่เคยได้มาตรฐาน ขาดความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงคำถามที่กำกวมไหลได้ดั้นกับสายน้ำ
 

UploadImage
5. โรงเรียนเลือกครู หรือครูเลือกโรงเรียน

แทนที่โรงเรียนจะเป็นคนเลือกครูที่จะเข้ามาในโรงเรียนของตัวเอง แต่กลับกลายเป็นว่าครูเลือกโรงเรียนของตัวเองซะงั้น ครูเก่งๆ ก็เลือกโรงเรียนใหญ่ๆ โรงเรียนดีๆ กันซะหมด แนวทางแก้ไขคือโรงเรียนควรได้รับอิสระในการเลือกรับครูและมีงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อดึงครูเก่งๆ ในแบบที่โรงเรียนนั้นๆ อยากได้เข้ามาสอนในโรงเรียนของเขา
 

UploadImage
6. โครงสร้างระบบการศึกษาไทยอันน่ากลัว

จากการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่ผ่านมา จากที่เคยมีปลัดกระทรวงเพียงแค่หนึ่งคน ณ ตอนนี้มีถึง 4 คน แต่ก็ไม่ได้ทำให้เด็กนักเรียนเห็นหรือได้รับอะไรที่ดีขึ้นเลย ยังไม่นับรวมกับองค์กรต่างๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นมาอีก ทั้งๆ ที่การศึกษาไทยควรเริ่มต้นแก้ไขที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงตัวนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรก


ดูคลิปเต็มได้ที่นี่