สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปรับปรุงหลักสูตรรองรับ TCAS

สถาบันวิเคราะห์บุคลิกภาพและวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.4 - ม.6 กับ หลักสูตรรับรองผลสอบติดมหาวิทยาลัย สอบไม่ติดคืนเงิน ..." 6 เรื่องสยอง...การศึกษาไทย "

เมื่อพูดถึงระบบการศึกษาไทยแล้วละก็ คงหนีไม่พ้นความล้มเหลวทางการศึกษา ที่ไม่มีใครออกมาเรียกร้องหรือเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ เสียที สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...