สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "บรรณาธิการ" ประจำปี 2017

UploadImage


อาชีพ "บรรณาธิการ"


รายละเอียดงาน

เขียน คัดลอก แก้ไขเพื่อปรับปรุงการอ่านหรือตรวจสอบข้อผิดพลาด การสะกดคำ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน จัดสรรพื้นที่การพิมพ์ข้อความ ภาพถ่าย ภาพประกอบ และการเลือกสรรข้อความที่มีความสำคัญ โดยใช้รูปแบบความรู้และหลักการในการพัฒนาเนื้อหาและพิจารณาเพื่อดึงดูดผู้อ่าน อีกทั้งยังดูแลการผลิตสิ่งพิมพ์ ดูภาพรวมงานศิลป์บนคอมพิวเตอร์เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้อง ตรงตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด

 

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 50,000 - 70,000 บาท/เดือน 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th