สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "สจ๊วต/แอร์โฮสเตส" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "สจ๊วต/แอร์โฮสเตส"

 

รายละเอียดงาน

ลูกเรือหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นคอยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน และรับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเครื่องตามจุดต่างๆ อาทิ ถังออกซิเจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และเสื้อชูชีพ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการและอยู่ในสภาพใช้การได้

 

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี :   18,000 - 20,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : - 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th