สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "โลจิสติกส์" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "โลจิสติกส์"

 

รายละเอียดงาน

จัดการและควบคุมสินค้าคงคลังเพื่อความต่อเนื่องในการผลิตไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบ ตรวจสอบวัสดุ วัตถุดิบที่ได้รับ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ควบคุมสินค้าคงคลังทั้งหมด และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังสินค้า


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : - 

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 100,000 บาท/เดือน


ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 50,000 - 130,000 บาท/เดือน


 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th