สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "หัวหน้าฝ่ายการตลาด" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "หัวหน้าฝ่ายการตลาด"

 

รายละเอียดงาน

กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ติดตามแนวโน้มการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ และดูแลควบคุมความเสี่ยงของโครงการวิจัย รวมไปถึงการสำรวจข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ประสานงานลูกค้าและทีมงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สำเร็จและเรียบร้อย


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : -

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 120,000 - 300,000 บาท/เดือน
 


 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th