สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "นักโภชนาการ" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "นักโภชนาการ"

 

รายละเอียดงาน

ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการกับผู้ป่วย บริหารจัดการปัญหาทางโภชนาการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการรักษาทางคลินิก โดยร่วมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ในการดูแลจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


 

ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th