สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "นักออกแบบเว็บไซต์" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "นักออกแบบเว็บไซต์"

 

รายละเอียดงาน

ดูแลการรับสายโทรเข้าโทรออก ให้บริการและให้ข้อมูลกับลูกค้า ตอบข้อซักถาม จัดการข้อร้องเรียน คอยให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการทำรายการทางธุรกิจต่างๆ โดยมีช่องทางการให้บริการทางโทรศัพท์, E-Mail, Fax และ Internet


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -
 

ลักษณะงาน : ไอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 60,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th