สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "ที่ปรึกษาด้านภาษี" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "ที่ปรึกษาด้านภาษี"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่วางแผนการประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย รู้แนวคิดและวิธีตรวจภาษีของสรรพากร จัดทำเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนและรายปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำปรึกษาด้านภาษีกับหน่วยธุรกิจ และติดต่อกับกรมสรรพากร เพื่อเตรียมเรื่องขอคืนภาษีรายได้ของบริษัท

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : -

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 80,000 - 120,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th