สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "นักวิเคราะห์การเงิน" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "นักวิเคราะห์การเงิน"

 

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการพัฒนาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ ทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และพยากรณ์สถานะทางการเงิน ให้คำแนะนำและวิเคราะห์การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการสร้างกลุ่มลูกค้า และพิจารณาคำขออนุมัติสินเชื่อ

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : -

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 60,000 - 120,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th