สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดสรรบุคลากร การจัดฝึกอบรมพนักงาน และบริหารจัดการค่าตอบแทนพนักงาน การจัดทำเงินเดือน รวมไปถึงดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : พนักงานออฟฟิศ

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 40,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 50,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th