สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนวทางพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในอนาคต โดย AdmissionPremium และทีมนวัตกรรม CP All

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
โดย อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ AdmissionPremium.com และทีมงาน
ร่วมประชุมกับคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
และทีมนวัตกรรม CP All เรื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาในอนาคต

 
UploadImage
UploadImage
UploadImage