สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากติดปีก เชิญทางนี้ “11 สถาบัน ประตูสู่ฝันการเป็น นักบิน”


อาชีพ “นักบิน” เป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของน้องๆ หลายคน สำหรับใครที่ตัดสินใจจะเดินตามฝัน เพื่อติดปีกเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักบิน และยังไม่ทราบว่ามีที่ไหนเปิดสอนหลัักสูตรนี้บ้าง ไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาที่ไหน เรารวบรวมมาไว้ให้ที่นี่แล้ว และในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาทางด้านนักบินพาณิชย์โดยตรงที่จะช่วยสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริงอยู่ทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่


1. สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center)

2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ (International Aviation College : IAC) มหาวิทยาลัยนครพนม (NPU)

3. โรงเรียนการบินกรุงเทพ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

4. สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต (AVIATION INSTITUTE)

5. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาบริหารกิจการการบิน

6. โรงเรียนการบินศรีราชา บริษัท ศรีราชาเอวิเอชั่น จำกัด หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL)

7. สถาบันเทคโนโลยีการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิทยาศาสตร์การบิน (สถาบันระดับอุดมศึกษาภาครัฐบาลที่เดียวในประเทศไทย)

8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน Major CPL (Commercial Pilot License)

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิศวกรรมการบิน Aircraft Maintenance Engineering 

10. สถาบันการบิน RoyalSky Aviation Center

11. โรงเรียนการบินกำแพงแสน (รับนักบินที่จบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศเท่านั้น)UploadImage
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.posttoday.com