สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "นักจุลชีววิทยา" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "นักจุลชีววิทยา"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทดสอบเกี่ยวกับจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และทดสอบทางจุลชีวะ วางแผนการทดสอบทรัพยากรที่ใช้สำหรับงานทดลองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทางจุลชีววิทยาให้กับนักวิจัย นักพัฒนาสูตรได้เป็นอย่างดี

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 20,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th