สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "วิศวกรฝ่ายขาย" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "วิศวกรฝ่ายขาย"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่สาธิตหรือนำเสนอการทำงานของสินค้าให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน รวมไปถึงวางกลยุทธ์การขายใหม่ๆ และดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทอีกด้วย


ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : วิศวกรรมและทางเทคนิค

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 18,000 - 45,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 45,000 - 60,000 บาท/เดือน
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 20,000 - 60,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 35,000 - 70,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th