สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฐานเงินเดือน "เจ้าหน้าที่สารสนเทศ" ประจำปี 2017

UploadImage

อาชีพ "เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT Support)"

 

รายละเอียดงาน

ทำหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย กำหนดค่าการใช้งานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อให้องค์กร์ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านไอทีให้กับผู้ใช้งานในองค์กรทุกคน 

ฐานเงินเดือนปี 2017

ลักษณะงาน : ไอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : -
 

ลักษณะงาน : อุตสาหกรรม

ระยะเวลา 0 - 5 ปี : 30,000 - 35,000 บาท/เดือน

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป : 50,000 - 100,000 บาท/เดือน


 


ข้อมูลจาก : ​adecco.co.th