สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Admission Planning On Tour โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

UploadImage 
                เมื่อวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการ Admission Planning On Tour ได้เข้าไปพูดคุย และทำ Workshop แนะแนวทิศทางสู่มหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในการเข้าร่วมโครงการน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จะได้รับความรู้ในการวางแผนสู่การเรียนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำ Workshop เพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้น การแนะนำคณะ สาขาที่น่าสนใจ และทำความรู้จักกับอาชีพในอนาคต
 
UploadImage                อาจารย์ พิสิฏฐ์ ตังสุรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยรองฝ่ายบริหารวิชาการ ได้เข้าร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นงานแนะแนวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่มหาวิทยาลัย อาจารย์เปิดเผยว่าทางโรงเรียนเองก็เห็นความสำคัญกับเรื่องการแนะแนวนักเรียนให้นักเรียนได้รู้จักตัวตน รู้จักสิ่งที่เขาต้องการในอนาคต โดยเฉพาะกับการปรับตัวสู่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นก้าวแรกที่นักเรียนจะต้องเข้ามาเรียนในชั้น ม.ปลาย เป็นช่วงชั้นที่ต้องอาศัยการปรับตัวมากๆ โดยเฉพาะกับการเรียน เนื่องจากนักเรียนจะยังมีความคิด วิธีการ และทัศนคติในการเรียนแบบเด็กๆ อยู่ ทางโรงเรียนได้มีการลองผิดลองถูกกับการพยายามที่จะทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนที่เคร่งเครียดมากขึ้นมานานพอสมควร จนกระทั้งวันนี้ทางโรงเรียนพบว่านักเรียนสามารถปรับตัวกันได้มากขึ้นแล้ว และเมื่อมี Admission Planning เข้ามา ก็เป็นเหมือนสิ่งที่มา
UploadImage
อุดช่องโหว่ที่ทางโรงเรียนขาดไปด้วย Admission Planning จะทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง ว่าเขามีทักษะอะไร มีบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยอย่างไร แล้วมีอาชีพ คณะ สาขาอะไรบ้างที่เหมาะกับเขา Admission Planning จะเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ของนักเรียน
                Admission Planning จึงเป็นเหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของนักเรียนทุกคน ที่จะคอยวางแผนการเรียนให้นักเรียน กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนเองก็ต้องคิดแล้วว่าการที่จะไปให้ถึงจุดที่หวังไว้นั้นต้องทำอะไรบ้าง ต้องเรียนอะไรเสริมบ้าง โดยเฉพาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวสู่การแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่การแข่งขันนั้นสูงขึ้นทุกปี ทางโรงเรียนเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเองได้ หากนักเรียนรู้แล้วว่าต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในคณะอะไร จากการ
UploadImage
วางแผนโดย Admission Planning นักเรียนก็สามารถลงเรียนเสริมในวิชาที่ต้องการได้เลย หรือจะลงเรียนเสริมวิชาความถนัดเฉพาะทางอย่างวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาชีพครู สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศทางโรงเรียนก็มีจัดไว้ให้เช่นกัน 
                อาจารย์ กรณิการ์ พุ่มลำเจียก หรือครูหญิง ครูแนะแนว หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา อาจารย์อีกหนึ่งท่านที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการ และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานแนะแนวร่วมกับฝ่ายวิชาการและ Admission Planning จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์มองว่าการวางแผนเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นหากรอให้ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจช้าไป การวางแผนตั้งแต่ชั้น ม.5 จึงถือว่าเหมาะสมแล้ว นักเรียนจะได้รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเอง รู้จักอาชีพ รู้จักคณะ รู้จักมหาวิทยาลัยต่างๆ
แล้วจะสามารถเลือกเส้นทางในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ
ของตัวนักเรียนเอง
 
 
UploadImage                น้องปูเป้ น้องเมย์ และน้องปลั๊ก ตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Admission Planning On Tour ว่าเป็นโครงการที่ทำให้สามารถวางแผนอนาคตได้ ทั้งที่ก่อนหน้าเข้าร่วมโครงการไม่รู้อะไรเลย การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จึงทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าเราเหมาะกับสิ่งที่เราชอบจริงไหม มีจุดอ่อนตรงไหน และช่วยกระตุ้นให้เรารู้ว่าต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะได้เข้าเรียนในคณะที่อยากเรียน

                นอกจากนี้ อ.พิสิฏฐ์ และ อ.กรณิการ์ ยังเห็นตรงกันอีกว่า Admission Planning นั้นจะมีประโยชน์อย่างมากในเรื่องการให้ข้อมูลที่รอบด้าน และสามารถนำไปช่วยในส่วนงานแนะแนวได้อย่างดี จากปัญหาในอดีตที่บางครั้งอาจารย์แนะแนวไม่สามารถตามข้อมูลจากหลายๆ ส่วนได้ทัน ทำให้นักเรียนต้องพลาดโอกาสดีๆ ไป ตรงนี้
UploadImage
เองที่ Admission Planning จะรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวกัน จัดประเภท แยกหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา และมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมมีการแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้สมาชิกได้ทราบ และประมวลผลตามความสนใจเป็นรายบุคคล
 
                Admission Planning On Tour จึงไม่ใช่โครงการแนะแนววันเดียวแล้วจบกัน แต่ยังสามารถช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาตัวเอง ทำความเข้าใจกับความสามารถที่ตนเองมี ประเมินจุดอ่อน สร้างจุดแข็งให้ตัวเองได้ ในระยะยาว Admission Planning จะช่วยให้ข้อมูลที่โรงเรียนต้องการ ข้อมูลที่นักเรียนสนใจ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักเรียนอย่างรอบด้าน ช่วยในการวางแผนสู่อนาคต และช่วยเตรียมตัวสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้                                                                                                   ได้ตามความต้องการของนักเรียนต่อไป

 
UploadImageUploadImageUploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage