สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติมาดูงาน AdmissionPremium บริษัท อัพบีน จำกัด

  UploadImage
     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติมาดูงาน AdmissionPremium บริษัท อัพบีน จำกัด นำทีมรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมผู้บริหาร คณาจารย์กว่า 20 ท่าน จากมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาน้องๆ นักศึกษาผ่านโครงการสหกิจศึกษาร่วมกัน โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยเลือกมาดูงาน 2 บริษัท คือ บริษัท อัพบีน จำกัดและ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage


UploadImageUploadImage
UploadImage

     โดยบริษัทอัพบีนจำกัด บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับนักศึกษาฝึกงานตามตำแหน่งดังต่อไปนี้


1.Web Design

     ลักษณะงาน : ออกแบบเว็บไซต์ตามแนวทาง Flat Design หรืออื่นๆตามเหมาะสม จัดทำ Infographic เพื่อให้ประกอบการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์และบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

     ความสามารถที่ควรจะมี :  Photoshop , Illustrator

     กำลังศึกษา : ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


2.Graphic Design

     ลักษณะงาน : จัดทำ Infographic เพื่อให้ประกอบการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์และบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ออแบบสื่อโฆษณา

     ความสามารถที่ควรจะมี : Photoshop , Illustrator

     กำลังศึกษา :  ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 


3.กองบรรณาธิการ

     ลักษณะงาน : สัมภาษณ์ เขียนบทความ ด้านการศึกษาลงในเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ความสามารถที่ควรจะมีความละเอียดรอบคอบ การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบ

     กำลังศึกษา : ระดับชั้น ป.ตรี สาขาด้านวารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีความสนใจด้านการทำเนื้อหาบนเว็บไซต์


4.นักการตลาดออนไลน์ Online Marketing

     ลักษณะงาน : ติดต่อสื่อสารเพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามแผนงานการตลาดที่กำหนดไว้ ตัดต่อวิดีโอ  VDO Editor ผลิตสื่อโฆษณาสำหรับออนไลน์ รวมถึงสื่อวีดีโอ/ฟรีเซ็นเตชั่น 

สนใจฝึกงาน ​ติดต่อได้ที่ 02-1975935, 081-8939535
Email : webmaster@upbean.co.th