สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0 Guidance Information System

อาจารย์ก้อง ศักดา ดีคำป้อ  AdmissionPremium
กำลังปรึกษาคุณครูในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0
Guidance Information System ให้กับน้องๆ นักเรียน

ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา
ในการพัฒนา Application เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะ