สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวเรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 #TCAS


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าว “THAMMASAT ADMISSIONS 61” วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 ณ ห้อง LA 107-108 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ (หมายเลข 6) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561


 จำนวนรับในแต่ละรอบ
จำนวนรับจำแนกตามคณะ ในแต่ละรอบกำหนดการรับสมัคร


ดาวน์โหลดกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>> ไฟล์แนบ


ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของ มธ. ปีการศึกษา 2561

ช่องทางการรับสมัคร
เปิดรับในรอบที่ 1, 2, 5 และรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของ มธ. ผ่านระบบ Online ที่ www.reg.tu.ac.th


ค่าสมัคร
1. ค่าสมัครเพื่อเข้าศึกษา             : หลักสูตรภาษาไทย 200 บ. ต่อคนต่อรอบ
                                                 : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 500 บ. ต่อคนต่อรอบ
2. ค่าสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ  : หลักสูตรภาษาไทย 300 บ. ต่อวิชา
                                                    : หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 500 บ. ต่อวิชา


กำหนดการเปิดระบบรับสมัครรอบที่ 1, 2 และ 5 (สำหรับคนที่ยื่นสมัครโดยตรงกับ มธ.)

รอบที่ 1/1   : วันที่ 2 - 20 ตุลาคม 2560
รอบที่ 1/2   : วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561
รอบที่ 2      : วันที่ 15 - 31 มกราคม 2561
รอบที่ 5      : วันที่ 6 - 20 กรกฎาคม 2561


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 และ 1/2 (สำหรับวันสอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ/สาขา ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

รอบที่ 1/1  : วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560
                 : วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 1/2  : วันที่ 9 - 11 มกราคม 2561
                 : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
                 : วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
                 : วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561


กำหนดการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ของแต่ละคณะ/สาขา (เพื่อนำไปยื่นประกอบการสมัครเข้าศึกษาวันที่ 15 - 31 มกราคม 2561)


กำหนดการตามปฏิทินจาก ทปอ.


ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์แนบ

โดยทีมงาน AdmissionPremium 
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์