สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. เปิดให้ตรวจคะแนนยื่นแอดฯ 60 ตั้งแต่ 7 - 9 มิถุนายนนี้

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ตรวจสอบผลคะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่ 7 - 9 มิถุนายน น้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนของน้องๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. http://a.cupt.net/ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสนะครับ ทั้งคะแนน GAT PAT O-NET และ GPAX เพราะทุกๆ คะแนนมีผลต่อการคัดเลือก


หลังจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดให้น้องๆ ตรวจสอบคะแนนดิบ ที่เป็นองค์ประกอบของคะแนนแอดมิชชัน มีน้องๆ จำนวนมากมีปัญหาคะแนนดิบไม่ตรงกัน และบางคนที่ติดรับตรงแต่สละสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน วันนี้เราเลยรวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาให้น้องๆ กันครับ และสำหรับการตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admissions สามารถทำได้ตั้งแต่ วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ 

Q : หากพบว่าคะแนนดิบ หรือข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงกันสามารถแก้ไขได้อย่างไร
A : น้องๆ สามารถส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://admission.cuas.or.th/ffax60/ หรือ แฟกซ์เอกสารมายัง ทปอ. โดยทำแค่วิธีใดวิธีหนึ่ง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560 เท่านั้น

Q : สละสิทธ์รับตรง/โควตาหมดแล้ว แต่ขึ้นว่าโดนตัดสิทธิ์ต้องติดต่อใคร ?
A : กรณีที่น้องๆ ติดโครงการรับตรง หรือโควตาพิเศษ ที่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หากทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ให้ติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยที่สอบติดโดยตรง หากน้องๆ สอบติดหลายโครงการ จากหลายมหาวิทยาลัยให้น้องติดต่อไปที่ ทปอ. เพื่อสอบถามว่าเป็นเพราะโครงการไหนที่ถูกตัดสิทธ์ แล้วติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรงอีกครั้ง

Q : GPAX ไม่ตรง ต้องทำอย่างไร ?
A : กรณี GPAX ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตาม ใบ ปพ. 1 : พ.ให้น้องๆ ส่งข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบ ปพ. 1 : พ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) ไปให้ ทปอ. แก้ไขผ่าน ระบบส่งข้อมูลแก้ไข Admissions ปีการศึกษา 2560 ที่ลิงค์นี้ http://admission.cuas.or.th/ffax60/ (ส่งเอกสารแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลภายในวันที่ 21 พ.ค.-10 มิ.ย. 2560 เท่านั้น)

Q : คะแนน O-NET ไม่ตรงกันระหว่าง ใบ ปพ. 1 : พ. กับผลคะแนนจาก สทศ. ให้ยึดผลจากอันไหน ?
A : กรณีนี้ให้น้องๆ ยึดข้อมูล ผลคะแนน O-NET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. เป็นหลัก ให้น้องๆ  เช็กผลคะแนน ONET ที่ถูกต้อง จาก สทศ.  คลิกที่นี่ หากคะแนน O-NET ไม่ถูกต้องตาม สทศ. ให้ติดต่อ ทปอ. โดยตรง

Q : คะแนน GAT/PAT มีปัญหาติดต่อใคร ?
A : ก่อนอื่นให้น้องๆ เช็กผลคะแนน GAT/PAT ที่ถูกต้อง จาก สทศ. เป็นหลัก หากคะแนน GAT/PAT ไม่ถูกต้องตาม สทศ. ให้ติดต่อ ทปอ. โดยตรง

พบปัญหาอื่นๆ ติดต่อ ทปอ. โดยตรง
สถานที่ติดต่อ
สถานที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5150-2
โทรสาร 0-2354-5155-6
E-mail : admissions@cupt.net
Facebook : https://www.facebook.com/cuptthailand/


รีวิว ระเบียบการแอดมิชชั่น 60 แต่ละคณะใช้คะแนนอะไรบ้าง และเกณฑ์คะแนน admission 60
ประกาศผลสอบ o-net 60 ม.6 สทศ. ประกาศแล้ว!!! คะแนน สอบโอเน็ต 60 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60