สอบเข้ามหาวิทยาลัยสรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Admission60

ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สมาคม ทปอ. ขอแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ ...


รวมช่องทาง ประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ...


ประกาศผลแอดมิชชันบนมือถือ แอปพลิเคชัน AdmissionYou

ในทุกปีที่ผ่านมาการประกาศผลแอดมิชชันจะมีน้องๆ จำนวนกว่าแสนคน เข้าใช้งานเว็บไซต์ประกาศผลพร้อมๆ กัน แม้จะมีการกระจายให้มีเว็บไซต์หลาย ๆ เว็บร่วมประกา...


ทปอ. เปิดให้โรงเรียนขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 รายโรงเรียน

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ เปิดให้โรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 รายโรงเรียน สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ ...


กำหนดการแอดมิชชัน 60 ประกาศผลแอด 60

ประกาศผลแอด 60 คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการแอดมิชชัน'60 แบบที่ 1 ไฟล์แนบ แบบที่ 2 ไฟล์แนบ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 กำหนดการแอดมิชชัน ...


ทปอ. เปิดให้ตรวจคะแนนยื่นแอดฯ 60 ตั้งแต่ 7 - 9 มิถุนายนนี้

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ตรวจสอบผลคะแนนที่ใช้สำหรับการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ 7 - 9 มิถุนายน น้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนของน้องๆ ...


รวม TOP คณะ มหาวิทยาลัย ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< มหาวิทยาลัยยอดฮิต ณ วันที่ 27/05/2560 ========================================================= ...


วิศวฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มจำนวนรับ ในแอดมิชชัน 60

ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับปรับใหม่ ...


รีวิว ระเบียบการแอดมิชชั่น 60 แต่ละคณะใช้คะแนนอะไรบ้าง และเกณฑ์คะแนน admission 60

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่ โดยล่าสุด ทปอ. ได้แจ้งใบแทรก ...


ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดระเบียบการ ลิงค์ที่ 1 (ไฟล์ PDF) ลิงค์ที่ 2 (ไฟล์ ZIP) สำรอง 1 สำรอง 2 สำรอง 3 ในปีนี้ ทปอ. ไม่มีการจำหน่ายหนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ...


TOP กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า โยธา คอม ยานยนต์ อุตสาหการ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 9/05/2560 =================================== ...


TOP กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลมีเดีย ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะวิทยาศาสตร์ ณ 17/05/2560 =================================== ...


TOP มหาวิทยาลัย ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 17/05/2560 =================================== ...


TOP กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศฯ วารสาร อักษร รัฐฯ นิติฯ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะอักษรศาสตร์ ณ วันที่ 16/05/2560 ===================================...


TOP กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (แพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตะ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 12/05/2560 =================================== ...


TOP กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการบิน โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะเศรษฐศาสตร์ ณ วันที่ 11/05/2560 =================================== คณะบัญชี ...


TOP กลุ่มคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ =================================== ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน ...


เภสัชฯ มข. เพิ่มจำนวนรับ ในการแอดมิชชัน 60

เว็บไซต์ทางการของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศข่าวดีสำหรับน้องๆ ในรอบแอดมิชชัน และ #dek60 โดยได้มีการขยายจำนวนรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านระบบกลาง ...


สอท.เปิดเผย 20 คณะยอดนิยมแอดมินชันปี 59

นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ...


สรุปยอดสมัครแอดฯ 59 น้อยกว่าจำนวนรับ

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า จากการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชันกลางประจำปีการศึกษา ...