สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo


AdmissionPremium OnTour 2017 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
by Lenovo

ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio อย่างไรให้ติด"