สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. เปิดให้โรงเรียนขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 รายโรงเรียน


สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ เปิดให้โรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 รายโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ สามารถส่งคำขอได้ผ่านทาง  https://goo.gl/forms/wosuS0kPQIuMDfXA2 (เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น)