สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสารวิทยา ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by Lenovo


AdmissionPremium OnTour 2017 
โรงเรียนสารวิทยา  by Lenovo


ตอน "TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เจาะลึกเทคนิคการทำ Portfolio อย่างไรให้ติด"