สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บรรยาย TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง