สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เข้ามาให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาให้กับ AdmissionPremium.com ที่ บริษัท อัพบีน จำกัด


วันที่ 16 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
เข้ามาให้คำปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาให้กับ AdmissionPremium.com
ที่ บริษัท อัพบีน จำกัด นำทีมโดย พรชัย หอมชื่น 
Innovation Counsellor Manager (Market Innovation)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน และอ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ
สองผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com
ให้การต้อนรับและปรึกษาพูดคุยการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา
ให้กับน้องๆ นักเรียนและคุณครู