สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017