สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 By แบรนด์