สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีนนท์ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017