สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017