สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุป ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบใหม่ TCAS ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้เดินสายอธิบาย ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบใหม่ TCAS (ปีการศึกษา 2561) ที่มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

    โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ TCAS การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai university Central Admission System) ปีการศึกษา 2561 หรือเรียกชื่อย่อว่า “TCAS” มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 68 แห่ง  รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 278,644 คน โดยแยกเป็นการรับ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560) รอบที่ 1 จำนวน 72,613 คน  รอบที่ 2 จำนวน 85,436 คน  รอบที่ 3 จำนวน 59,167 คน รอบที่ 4 จำนวน 35,836 คน และรอบที่ 5 จำนวน 26,042 คน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

       
โดยทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้ออกมาประกาศจำนวนรับทั้ง 5 รอบ 
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบใหม่ TCAS (ปีการศึกษา 2561) ดังนี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พี่ มศว พาน้องสอบ