สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ เรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจใหม่ การวางแผน การวิเคราะห์       หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่แสตมฟอร์ดได้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อม และเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาที่ต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในการก้าวสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจใหม่ การวางแผน การวิเคราะห์ จนไปถึงการเปิดตัวและบริหารจัดการธุรกิจ

       ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีจำนวนเจ้าของกิจการมากที่สุดในทุกกลุ่มอายุ ด้วยนโยบายริเริ่มของภาครัฐที่สนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับภาคธุรกิจต่างๆ อีกทั้งการวัฒนธรรมการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นของเจ้าของธุรกิจ รวมถึงมุมมองของเจ้าของกิจการรายใหม่ๆ ที่ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ตลาดผู้ประกอบการของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว
 

       สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และต้องการสร้างธุรกิจใหม่เป็นของตัวเอง หรือสานต่อธุรกิจของครอบครัว โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากการฝึกงานและฝึกสร้างธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสการทำงานอย่างแท้จริง และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังมีศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเรียน

       หลักสูตรการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นมีเวิร์คชอปด้านการวางแผนธุรกิจและให้คำปรึกษาในการสร้างธุรกิจ พร้อมเข้าร่วมสัมมนา รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสร่วมเดินทางไป Study Trip ประจำปีในต่างประเทศ และมีโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยเคนดัล ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-769-4000 หรือ http://admissions.stamford.edu/th/bachelors-degree/bangkok/entrepreneurship/


บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ

จุดเด่นของหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในการเป็น “เจ้าของธุรกิจ” ในอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจใหม่ การวางแผน การวิเคราะห์ จนไปถึงการเปิดตัวและบริหารจัดการธุรกิจ

     - เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ หรือมีธุรกิจครอบครัวที่ต้องสานต่อ
     - เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกงาน 2 ครั้งกับพันธมิตรทางธุรกิจของแสตมฟอร์ด
     - มีศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเรียน
     - หลักสูตรมีเวิร์คชอปด้านการวางแผนธุรกิจและให้คำปรึกษาในการสร้าง พร้อมเข้าร่วมสัมมนาและร่วมการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็น
เจ้าของธุรกิจ

แนวทางในการประกอบอาชีพ

     - เจ้าของธุรกิจ
     - นักวิเคราะห์ธุรกิจ
     - Project Manager
     - นักวิเคราะห์การลงทุน
     - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
     - ผู้จัดการด้านการพัฒนาการตลาด
     - ผู้จัดการด้านการบริการ
     - นักวางแผนธุรกิจ
     - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
     - ผู้จัดการแบรนด์

สมัครได้แล้ววันนี้ สามารถใช้ผล O-NET 2560 หรือ GED/IGCSE ยื่นสมัครได้เลย!
พิเศษ! ฟรี ค่าเทียบ-โอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบันที่สมัครระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
เริ่มเรียน 28 สิงหาคม 2560

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการยื่นสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร 02-769-4056

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

     - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด