สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานทดสอบระบบ AdmissionPremium

เว็บไซต์ AdmissionPremium.com รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6
เข้าร่วมในเป็นทีมงาน AdmissionPremium CloseGroup เพื่อทดสอบระบบเว็บไซต์

คูณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 
- สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา และสม่ำเสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทดสอบระบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชันใหม่ๆของ AdmissionPremium และแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงระบบ ก่อนนำไปใช้งานจริง เพื่อให้เพื่อนๆนักเรียนคนอื่นๆได้ใช้งานระบบที่ตรงกับความต้องการนักเรียนอย่างแท้จริง
- แจ้งปัญหาการใช้งานระบบต่างๆที่ท่านพบ จากการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อให้ทีมงานได้แก้ไขและปรับปรุงได้อย่าทันถ่วงที

สิ่งที่จะได้รับ
- อัปเกรดเป็นสมาชิก Premium ฟรี มูลค่า 500 บาท
- ใบประกาศนียบัตร
- ถามตอบโดยตรงกับ พี่โดม อ.เก่ง และ อ.ก้อง

สนใจสมัครได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/o9Hz7AO08Sf8pBpt2
เข้าร่วมกลุ่มได้ที่ https://www.facebook.com/groups/244700416028158/ ทีมงานจะพิจารณาจาก Profile ของท่านและทำการอนุมัติเข้าร่วมกลุ่มต่อไป

ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านและนำท่านออกจากกลุ่ม
หากท่านไม่มีความสม่ำเสมอในการแสดงความคิดเห็นและร่วมทำกิจกรรมต่างๆในกลุ่ม