สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​คุณครูแนะแนวในยุค Thailand 4.0 ในจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง เข้าอบรมการใช้ GIS โปรแกรมสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0

คุณครูแนะแนวในยุค Thailand 4.0 ในจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง
เข้าอบรมการใช้ GIS โปรแกรมสารสนเทศเพื่องานแนะแนว 4.0
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดย อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน #AdmissionPremium #รักคุณครูแนะแนว
http://www.admissionpremium.com/gis/


ร่วมจัดงานโดย
สถาบัน findme ภูเก็ต และ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย