สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนชลบุรีสุขบท ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017 by แบรนด์