สอบเข้ามหาวิทยาลัย

[สรุป] พร้อมเปย์! รวมค่าสมัครสอบและยื่นรอบต่างๆ TCAS61 ปีการศึกษา 2561


ค่าสมัครสอบทั่วไป


สำหรับค่าสมัครสอบของทาง สทศ. ยังคงเท่าเดิม ยกเว้นวิชาความถนัดทางการแพทยศาสตร์ที่มีปรับเพิ่มเล็กน้อย ;)

      - GAT-PAT : วิชาละ 140 บาท
      - O-NET: ไม่เสียค่าใช้จ่าย และทางโรงเรียนดำเนินการให้
      - วิชาความถนัดทางแพทยศาสตร์ (กสพท) : 800 บาท
      - 9 วิชาสามัญ : วิชาละ 100 บาท

 

ค่าสมัครเพื่อยื่นคัดเลือกในแต่ละรอบของ TCAS61


วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีการประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 4//2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในที่นี้ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย / ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศได้ ได้มีการแถลงข่าวและอัปเดตข้อมูลของระบบ TCAS เพิ่มเติมดังนี้

ในส่วนของค่าสมัครในรอบต่างๆ ของ TCAS หรือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ปีการศึกษา 2561 ได้มีการกำหนดและเปลี่ยนแปลงดังนี้

      - รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน และ รอบที่ 2 โควตาแบบมีการสอบคัดเลือก
                   
ค่าสมัครทางมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดได้เองอย่างอิสระ แต่ทั้งนี้ทาง ทปอ จะขอเก็บค่าดำเนินการและยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัย ในรายชื่อละ 50 บาท โดยทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการในการเพิ่มค่ายืนยันสิทธิ์ในค่าสมัครสอบของมหาวิทยาลัยเอง

      - รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
                   สาขาวิชาละ 200 บาท และค่าดำเนินการและยืนยันสิทธิ์ 100 บาท 
                   เช่น หากน้องๆ สมัครทั้งหมด 4 สาขาวิชา จะต้องชำระเงินค่าสมัคร 900 บาท (ค่าสาขาวิชา 800 บาท + ค่าดำเนินการ 100 บาท) / หากสมัครเพียงสาขาวิชาเดียว จะชำระเงิน 300 บาท (ค่าสาขาวิชา 200 บาท + ค่าดำเนินการ 100 บาท)

      - รอบที่ 4 แอดมิชชัน
                   มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม เป็น อันดับแรก เริ่มต้นที่ 150 บาท หากต้องการยื่นอันดับเพิ่มเติม จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 50 บาท 

      - รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
                   
ค่าสมัครทางมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดได้เองอย่างอิสระ (เหมือนรอบที่ 1 และ 2) แต่ไม่มีค่าดำเนินการและยืนยันสิทธิ์

 

[ ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป ในรูปแบบ PDF ]