สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) 


TCAS61 รอบที่ 1  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

              - 38 สาขา  536 ที่นั่ง

    คุณสมบัติของผู้สมัคร

             - ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาชั้น ม.6
             - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 
            - Portfolio
 

        -สอบสัมภาษณ์
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่